Blog Arhiva

Kreiranje preostalih setova atributa

Za zadatu temu potrebno je smisliti i kreirati preostale setove atributa. Vremenom će se lista grupe atributa dopunjavati.

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe

Dodavanje atributa u set

Potrebno je takođe dodati novi atribut u neku grupu atributa. Za ovu akciju je treba otići na Catalog -> Attributes -> Manage Attribute Sets. Prvo treba odabrati atribut set (na novoj instalaciji je to Default), zatim je dovoljno jednostavno prevući

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe

Kreiranje novog seta atributa

Pregled postojećih grupa atributa: CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTE SETS Odabrati opciju ADD NEW SET. Potrebno je dodeliti naziv setu atributa koji se dodaje i odrediti na osnovu kog postojećeg seta se formira novi set. Sva polja odabranog seta

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe

Pregled postojećih setova atributa

Setovi atributa se kreiraju za različite grupe proizvoda. U setu je moguće definisati koji su nam atributi potrebni za određenu kategoriju proizvoda, možemo obrisati one koji nam ne trebaju ili dodati nove. Pregled postojećih grupa atributa: CATALOG -> ATTRIBUTES ->

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe

Dodavanje novog atributa

Sada možemo pogledati kako se dodaje atribut za proizvod iz Magento Admin panela, hajde da dodamo atribut u koji ćemo upisivati naziv proizvođača. Dodavanje novog atributa: CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTES Atribut dodajemo klikom na Add New Attribute dugme.

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 06, Vežbe