Elektronsko poslovanje – Novi Sad 2017

Kroz projektni rad realizuje se završni ispit iz predmeta Elektronska trgovina. Rad za cilj ima izradu sajta funkcionalne elektronske prodavnice pomoću Magento CMS-a sa implementacijom sistema za SEO optimizaciju i funkcijama za promociju sajta na Internetu i društvenim mrežama.

Na projektnom radu (Magento) i obaveznoj usmenoj odbrani moguće je osvojiti najviše 10 bodova. Dodatnih 5 poena je kreirana projektna dokumentacija (opciono). Pored praktičnog dela, završni deo obuhvata i teorijski test sa pitanjima koja je odnose na projekat i Magento. Teorija iz Magenta se boduje sa 15 poena.