Error 503: Service Temporarily Unavailable

Prilikom instalacije nove teme ili modula može se pojaviti greška Error 503: Service Temporarily Unavailable.

503-error

REŠENJE: 
obrisati sledeći fajl iz foldera /magento/ ili /installation/

maintenance.flag

Primer:

./magento/maintenance.flag
./s005/maintenance.flag
./maintenance.flag

Tagovano sa:  , , Kategorija: FAQ, Instalacija, Magento