Grupe kupaca

Kreiranje nove grupe kupaca:
CUSTOMERS -> CUSTOMER GROUPS

Svaki kupac mora pripadati određenoj grupi kupaca. Magento dolazi 4 predifisane grupe, a možemo dodati onoliko grupa koliko nam je potrebno. Na osnovu grupe u kojoj pripadaju kupci možemo definisati cene proizvoda. Na primer, za jedan proizvod možemo definisati više cena, u zavisnosti od grupe u kojoj se nalazi kupac prikazaće mu se jedna od cena (npr. kupac koji se nalazi u grupi veleprodaja treba da plati 30% manju cenu).

Potrebno je da odaberemo opciju Customer –> Customer Groups. Prikazaće nam se lista grupe kupaca, koja je trenutno ima definisane 4 grupe. U gornjem desnom uglu se nalazi opcija za dodavanje novih grupa Add New Customer Group.

Slika – Grupe kupaca

Na sledećem koraku potrebno je definisati naziv grupe i poresku grupu.

Slika – Kreiranje nove grupe kupaca

Potrebno je kreirati dve nove grupe kupaca.

 

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Kupci, Magento, Vežba 09, Vežbe