Instalacija Magenta

Instalacija Magento CMS rešenja je laka i slična je sa instalacijom kao ostale CMS platforme WordPress, Drupal, Joomla i slično. Svi materijali su zasnovani na community verziji Magenta preuzete sa zvaničnog sajta www.magento.com. Uvek se preporučuje poslednja stabilna verzija.

Potrebni parametri za završetak instalacije su adresa servera, baza podataka, korisničko ime i lozinka za pristup bazi. Svi studenti na početku semestra dobijaju potrebne parametre za pristup serveru na kome se nalaze instalacije Magenta. Nije potrebno ništa dodatno instalirati na lokalnom računaru, sve se radi online.

Primer potrebnih parametara:

Oznaka servera 000
Adresa Servera s16.singiweb.com/000
Korisnički deo (Front-end): s16.singiweb.com/000
Administratorski deo (Back-end) s16.singiweb.com/000/admin
Database Name: 000
Database Username: 000
Database User Password XdsdD4!32%Xf4

S obzirom da je izvorni kod Magenta unapred prekopiran na server, Magento je spreman za instalaciju. Potrebno je otvoriti Internet brauzer i da upisati putanju ka dodeljenom serveru. U ovom slučaju to je http://s16.singiweb.com/000

Na prvom koraku instalacije potrebno je složiti se se uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja

Na narednom koraku potrebno je definisati lokalna podešavanja, podešava se vremenska zona i valutu. Ova podešavanja za sada se preskaču, naknadno će se sve podesiti u zavisnosti od dodeljene teme projekta.

Lokalizacija

Nakon toga dolazi deo u kojem se podešavaju parametri vezani za bazu podataka. Svi studenti u okviru projekata dobijaju svoju bazu podataka koju će koristiti. U polja Database Name, User Name i User Password potrebno je uneti dobijene parametre. Ove podatke nije potrebno pamtiti, unose se samo jednom prilikom instalacije.

podesavanje-baze

Polje BASE URL predstavlja adresu servera na kome se instalira Magento i nikako se ne sme se menjati. To je ujedno i adresa korisničkog dela (Front End).

Radi bolje bezbednosti u potrebno je izmeniti ADMIN PATH. Admin path omogućava pristup administratorskom delu aplikacije. Potrebno mu je dodeliti proizvoljan naziv. Obavezno zapamtite ime koje je izabrano da bi si se moglo pristupiti administratorskom delu.

Preporuka je da se admin path u okviru studentskih projekata ne menja. Ponuđena adresa za pristup administratorskog delu je admin. Ako nije promenjena, administratorskom delu se pristupa na adresi:

http://s16.singiweb.com/000/admin

instalacija

Opciono je moguće uključiti i sledeća podešavanja:

  • Enable Charts – da li želimo izveštaje u administratorskom delu u obliku grafikona.
  • Skip Base Url Validation Before the Next Step – potrebno u slučaju specifičnih serverskih podešavanja.
  • Use Secure URLs (SSL) – da li želimo da koristimo ssl i https protokol.
  • Save Session Data In – Definisanje lokacije gde se čuvaju sesije. Obično se koristi fajl sistem.

Sve ove opcije moguće je naknadno uključiti ili isključiti u administratorskom delu. Preporuka je ostavi ponuđeno i da se trenutno ništa ne menja.

U sledećem koraku sistem će pokrenuti SQL install skriptu. Potrebno je Imati na umu da ova operacija može potrajati. Nemojte raditi refresh ove stranice ili je zatvarati dok sistem ne završi proces instalacije.

U slučaju da se pojavi greška time out ili slična, nemojte odmah pokrenuti osveženje stranice, sačekajte par minuta da sistem u pozadini završi proces kreiranja strukture baze podataka pa onda osvežite stranicu. Kada se završi proces instalacije baze podataka, sistem će otvoriti stranu za kreiranje naloga za korisnika koji će biti administrator. Potrebno je uneti ime i prezime, validnu email adresu, korisničko ime, lozinku.

Ključ za enkripciju (Encryption key) je 32-bitni niz karaktera koji Magento koristi da šifruje podatke i sprečava korisnike koji imaju pristup bazi da iskoriste osetljive informacije o kreditnim karticama i slično. Ključ možete napraviti sami ili putem online generatora koji su dostupni na Internetu. Takođe, Magento nudi opciju da sam generiše ključ. Ovo polje možete ostaviti prazno i pustiti Magento da generiše ključ̌. Savetuje se da kada budete postavljali vašu prodavnicu online napravite sopstveni ključ̌.

Kada se odabere opcija CONTINUE dobija se generisan ključ. Poželjno je da se sačuva na sigurnom mestu, pogotovo ako se kreira prodavnicu koju želimo da postimo u rad.

Ključ za enkripciju je opcioni je parametar i nije ga potrebno definisati u okviru studentskih projekata.

kreeiranje-admin-naloga

Pomoću ovih parametara se ubuduće loguje na server i potrebno ih je zapamtiti.

Ovim korakom je proces instalacije završen.

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Vežba 01, Vežbe