Kategorije

Kategorija je dobar način za grupisanje proizvoda. Među kategorijama može postojati određena hijerarhija (mogu biti u parent-child odnosu), koja može biti preslikana i na frontend prikaz.

primer-kategorija

Dodavanje kategorije

U praksi, kategorija ne mora biti vezana za proizvode. Ona može biti u jednom od tri display mode-a koji možemo odabrati na tabu “Display Settings”:

  • Products only – sa ovim podešavanjem biće prikazani samo proizvodi koji pripadaju kategoriji
  • Static block only – statički blok je HTML kod koji se može uređivati u admin panelu. Između ostalog može služiti i kao sadržaj kategorije.
  • Static block and products – opcija koja omogućava da budu prikazani i statički blok dodeljen kategoriji i njeni proizvodi.
  • Kategorija može imati i sopstveni dizajn koji se podešava u “Custom Design” tabu.

kategorije-vrste

 Da bi dodali novu kategoriju potrebno je da u glavnom meniju izaberemo “Catalog” – “Manage Categories”.

kategorija-add

Sa leve strane vidimo tree prikaz kategorija (koji trenutno ima samo podrazumevanu – default kategoriju pošto nismo dodavali kategorije). Da bismo napravili kategoriju koja će se automatski prikazati na frontend delu, potrebno je odabrati “Default Category” pa dugme “Add Subcategory”.

kategorija-new

Od opcija koje moramo da unesemo tu su:

  • Naziv,
  • Opcija “Is active”,
  • Uključiti u navigacioni meni (možemo odabrati da li želimo da se ova kategorija prikaže u navigaciji na vrhu strane)

Ostale vrednosti su nam unapred odabrane i nećemo se zadržavati na njima. Možemo dodati naš proizvod koji smo malopre kreirali otvaranjem taba “Category Products”, podešavanjem filtera za proizvode (u levom delu strane) na “Any” i odabiranjem našeg proizvoda. Nakon svega ovoga potrebno je da sačuvamo kategoriju klikom na “Save Category”.

Voditi računa o strukturi kategorija. Postoji jedna root (Default Category) kategorija, a u okviru nje se dodaju  sve ostale.

category-method

Primer:

magento-categories

Primer kategorija

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Kategorije, Magento, Vežba 04, Vežbe