Knjiga – Internet marketing


Internet Marketing

Internet marketing
Autor: Doc. dr Marko Šarac, prof. dr Aleksandar Jevremović, mr Dalibor Radovanović

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd
ISBN: 978-86-7912-613-9
Broj strana: 197 str.
Godina izdanja: 2015.
Tiraž: 1000 komada
Izdanje: Prvo izdanje

Pošaljite vaše sugestije, primedbe ili komentare autoru na dradovanovic@singidunum.ac.rs