Kreiranje kompletne strukture kategorija

Za zadatu temu potrebno je smisliti i kreirati kompletnu strukturu kategorija koja se vremenom može dopunjavati.  Voditi računa o strukturi kategorija. Postoji jedna root (Default Category) kategorija, a u okviru nje se dodaju sve ostale.

Primer kategorija

PRIMER:

Category tree

Magento Categories

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 04, Vežbe