Kreiranje novog seta atributa

Pregled postojećih grupa atributa:
CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTE SETS

Slika – Atribut setovi

Odabrati opciju ADD NEW SET.

Slika – Dodavanje novog atribut seta

Potrebno je dodeliti naziv setu atributa koji se dodaje i odrediti na osnovu kog postojećeg seta se formira novi set. Sva polja odabranog seta će biti prekopirana u novi set. Imamo mogućnost da listu atributa menjamo, dodajemo nove ako nam trebaju ili da brišemo postojeće.

Slika – Podešavanje atribut seta

 

 

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe