Lokalizacija – Header i Footer

Potrebno je podesiti tekst dobrodošlice u hederu. Za tekst upisati NAZIV TEME, Ime i prezime, Broj indeksa. Primer: (APOTEKA – Nina Radovanović – 27/2014).

Podešavanje:

SYSTEM -> CONFIGURATION -> DESIGN -> HEADER

header

 

U futeru ispred postojećeg teksta dodati jednu od sledećih rečenica u zavisnosti od naziva predmeta: Projekat iz predmeta Internet marketing / Projekat iz predmeta Elektronsko poslovanje.

Podešavanje:
SYSTEM -> CONFIGURATION -> DESIGN -> FOOTER

footer

 

 

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 02, Vežbe