Obrada fotografije

Potrebno je preuzeti fotografije sa sledećeg linka.

Sačuvati i otpakovati arhivu na desktopu. Potrebno je promeniti dimenzije preuzetih fotografija. Zadate dimenzije su 640px (širina) 480px (visina). Svakoj fotografiji je potrebno dodati tekstualni watermark koji će sadržati naziv firme koji smo odabrali. Dodatno obraditi fotografiju po želji. Koristiti bilo koji program za obradu slika.

Sačuvati izmenjene fotografije.

Tagovano sa:  Kategorija: Vežba 02, Vežbe