Odabir teme za prodavnicu

Potrebno je aktivirati instaliranu temu i omogućiti njen prikaz.

Podešavanje:
SYSTEM -> DESIGN

design

Odabrati ADD DESIGN CHANGE i selektovati temu za prikaz. Postoji mogućnost da se definiše i vremenski period u kome navedena tema treba da bude aktivna. Ako se datum izostavi tema nije vremenski ograničena.

design-select

Potvrditi izmene sa SAVE. Uspešno je promenjena tema.

design-ok

Tagovano sa:  , Kategorija: Vežba 03, Vežbe