Podešavanje – Besplatna isporuka

U listi dostupnih načina isporuke potrebno je odabrati opciju Free Shipping.

free-shipping

 

Potrebno je podesiti sledeće opcije:

  • Enabled – proverava da li je dostupan ovaj tip isporuke, postaviti na YES
  • Title – potrebno je upisati naziv za ovaj način isporuke. Definisan naziv će se pojaviti korisniku prilikom naručivanja proizvoda. Za naziv ovog načina isporuke upisati: Besplatna isporuka.
  • Method Name – način obračuna poštarine: besplatan.
  • Minimum Order Amount – minimalan iznos porudžbine da bi isporuka bila besplatna. Ako se ne definiše, besplatna isporuka je uvek dostupna. U skladu sa željama možemo upisati neki iznos.
  • Display Error Message – u slučaju da ovaj način isporuke nije dostupan iz nekog razloga definisati odgovarajuću poruku koja će pojaviti korisniku.
  • Ship to Applicable Countries – za koje države je dozvoljen ovaj tip isporuke: iz svih dozvoljenih ili samo određenih. Besplatna isporuka je dostupna samo za Srbiju, potrebno je iz padajuće liste odabrati opciju Specific Countries.
  • Ship to Specific Countries – odabrati zemlju ili zemlje za koje je dozvoljena bespaltna isporuka. U listi ponuđenih zemalja selektovati Srbiju.
  • Sort Order – definiše poziciju ovog modula u listi dostupnih metoda isporuke.

 

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 10, Vežbe