Podešavanje – Fiksna cena isporuke

U listi dostupnih načina isporuke potrebno je odabrati opciju Flat Rate.

flat-rate

Potrebno je podesiti sledeće opcije:

 • Enabled – proverava da li je dostupan ovaj tip isporuke, postaviti na YES
 • Title – potrebno je upisati naziv za ovaj način isporuke. Definisan naziv će se pojaviti korisniku prilikom naručivanja proizvoda. Za naziv ovog načina isporuke upisati: Fiksna cena isporuke.
 • Method Name – način obračuna poštarine: Fixed.
 • Type – definiše način obračuna cene isporuke: po proizvodu, porudžbini ili jednokratni iznos. U zavinosti od potreba odabrati način obračuna poštarine.

Primer: Isporuka se plaća 250 dinara po porudžbini. Potrebno je obrati tip obračuna Per Order i u polje Price upisati 250

 • Price – cena isporuke
 • Calculate Handling Fee – definisati da li postoje dodatni troškovi isporuke i odredite da li se plaćaju u fiksnom iznosu ili u procentu u odnosu na iznos porudžbine.
 • Handling Fee – iznos dodatnih troškova. Ako ne želimo da imamo dodatne troškove isporuke ovo polje je potrebno ostaviti prazno.
 • Display Error Message – u slučaju da ovaj način isporuke nije dostupan iz nekog razloga definisati odgovarajuću poruku koja će pojaviti korisniku.
 • Ship to Applicable Countries – za koje države je dozvoljen ovaj tip isporuke: iz svih dozvoljenih ili samo određenih. Besplatna isporuka je dostupna samo za Srbiju, potrebno je iz padajuće liste odabrati opciju Specific Countries.
 • Ship to Specific Countries – odabrati zemlju ili zemlje za koje je dozvoljena bespaltna isporuka. U listi ponuđenih zemalja selektovati Srbiju.
 • Sort Order – definiše poziciju ovog modula u listi dostupnih metoda isporuke.
Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 10, Vežbe