Podešavanje – Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem je jedno od najčešćih tipova plaćanja u elektronskoj trgovini. Od kupca se ne zahteva odlazak do banke ili pošte, naručena roba se plaća kuriru prilikom dostave pošiljke. Ako želimo da koristimo ovaj tip plaćanja moramo ga omogućiti u Magentu.

Podešavanje:
System -> Configuration –> Sales -> Payment Methods

cash-on-delivery

 

U listi dostupnih načina plaćanja potrebno je odabrati Cash on Delivery Payment. Potrebno podesiti sledeće opcije:

  • Enabled – proverava da li je dostupan ovaj način plaćanja, postaviti na YES.
  • Title – potrebno je upisati naziv za ovaj tip plaćanja. Definisan naziv će se pojaviti korisniku prilikom naručivanja i plaćanja proizvoda. Za naziv ovog metoda upisati Plaćanje pouzećem.
  • New Order Status – postavljanje statusa porudžbine za ovaj tip plaćanja. S obzirom da se porudžbina napravljena ovim tipom plaćanja kompletira tek kada korisnik plati naručene robu za status narudžbine ostaviti status Pending.
  • Payment from Applicable Countries – iz kojih zemalja je dozvoljen ovaj tip plaćanja: iz svih dozvoljenih ili samo određenih. Plaćanje ovih načinom je dostupno samo iz Srbije, potrebno je iz padajuće liste odabrati opciju Specific Countries.
  • Payment from Specific Countries – odabrati zemlju ili zemlje iz kojih je dozvoljeno plaćanje ovom metodom. U listi ponuđenih zemalja selektovati Srbiju.
  • Instructions – dodatne informacije za korisnike koji odaberu ovaj tip plaćanje. Primer teksta: Kompletan iznos porudžbine platićete prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje moguće samo u dinarima.
  • Minimum Order Total – definiše minimalan iznos porudžbine da ovaj način plaćanje bio dostupan.
  • Maximum Order Total – definiše maksimalan iznos porudžbine da ovaj način plaćanje bio dostupan.
  • Sort Order – definiše poziciju ovog modula u listi dostupnih načina plaćanja

 

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 10, Vežbe