Pregled postojećih atributa

Atribut se može definisati kao karakteristika objekta koja ga opisuje. Na primeru objekta automobil atributi mogu biti boja, model, tip.

 U Magento CMS rešenju atributi predstavljaju svojstva entiteta za koji su vezani. Teorijski se atributi mogu dodati za bilo koji od 26 tipova entiteta (kao što su quote, order, itd.). U Magento admin panelu definisano je dodavanje za proizvode, kupce i kategorije.

 Pregled postojećih grupa atributa:

CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTES

Spisak svih atributa:

Manage Attributes

Upravljanje atributima

Pregledati spisak postojećih atributa. Detalje o atributu možete dobiti klikom na naziv atributa. Izmena atributa se vrši na isti način.

Primer detalja COLOR atributa:

color-atribut

Podešavanje atributa

 

Spisak default kreiranih atributa grupasanih po kategorijama:

general-atribut price-atributmeta-atributimage-atributrecurring-atributdesign-atributgift-atribut

 

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 06, Vežbe