Pregled postojećih setova atributa

Setovi atributa se kreiraju za različite grupe proizvoda. U setu je moguće definisati koji su nam atributi potrebni za određenu kategoriju proizvoda, možemo obrisati one koji nam ne trebaju ili dodati nove.

Pregled postojećih grupa atributa:
CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTE SETS

Primer default seta atributa:

Slika – Upravljanje atribut setovima

 

Odabrati postojeći DEFAULT set atributa. U okviru odabranog seta može se videti spisak svih dodeljenih atributa setu, spisak nedodeljenih atributa i naziv seta.

Slika – Izmena atribut seta

 

Atributi u okviru DEFAULT seta su grupisani u početnih 7 grupa.

Slika – Grupe

Spisak svih atributa u okviru DEFAULT seta:

general-atributprice-atributmeta-atributimage-atributrecurring-atributdesign-atributgift-atribut

 

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe