Ovde možete da se prijavite za Magento projekat iz predmeta Internet marketing i Elektronsko poslovanje.

Popunite formular koji se nalazi ispod kako bi Vam sistem automatski odredio temu i dodelio pristupne parametre.

Ime i prezime unesite latinicom i obavezno koristite i karaktere š, đ, č, ć, ž gde je potrebno. Ne koristite ošišanu latinicu!


Na ovu adresu e-pošte će Vam biti poslati podaci o temi.
Koristiti isključivo SINGIMAIL adresu za e-poštu. Projekti bez SINGIMAIL adrese će biti automatski obrisani.