Prijava za odbranu projekta

Usmena odbrana elektronskih prodavnica za studente koji su završili kompletan rad i projektnu dokumentaciju biće u XIV nastavnoj nedelji u terminu vežbi. Prijava odbrane projekta je moguća samo ako je kompletan projekat završen i urađena je projektna dokumentacija. Naknadna dorada projekta, odbrana ili dopuna projektne dokumentacije nije moguća.

Link za prijavu odbrane i upload dokumentacije: http://bit.ly/projekti2016

Za sve ostale studente odbrana projekata će biti par dana pred ispit u okviru ispitnih rokova. Tačan termin će biti naknadno objavljen. Rok za završetak i odbranu projekta je uslovljen i vezan za ispitni rok za koji planirate da prijavite ispit.