Projektni zahtevi


Vežba 01


Vežba 02


Vežba 03


Vežba 04


Vežba 05


Vežba 06


Vežba 07


Vežba 08


Vežba 09


Vežba 10


Vežba 11

  • 11.1 CMS (Samostalni rad)
  • 11.2 Block (Samostalni rad)
  • 11.3 Widget (Samostalni rad)

Vežba 12


Vežba 13


Vežba 14


Vežba 15


Prijava za odbranu projekata