Blog Arhiva

Pregled postojećih setova atributa

Setovi atributa se kreiraju za različite grupe proizvoda. U setu je moguće definisati koji su nam atributi potrebni za određenu kategoriju proizvoda, možemo obrisati one koji nam ne trebaju ili dodati nove. Pregled postojećih grupa atributa: CATALOG -> ATTRIBUTES ->

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe