Blog Arhiva

Obrada fotografije

Potrebno je preuzeti fotografije sa sledećeg linka. Sačuvati i otpakovati arhivu na desktopu. Potrebno je promeniti dimenzije preuzetih fotografija. Zadate dimenzije su 640px (širina) 480px (visina). Svakoj fotografiji je potrebno dodati tekstualni watermark koji će sadržati naziv firme koji smo

Tagovano sa:  Kategorija: Vežba 02, Vežbe

Reindeksiranje

Ponekad je potrebno uraditi reindeksiranje sadržaja ako se pojavi infomacija kao na slici: ONE OR MORE OF THE INDEXES ARE NOT UP TO DATE U slučaju promena cena proizvoda takođe je potrebno uraditi reindeksiranje sadržaja. Podešavanje: SYSTEM -> INDEX MANAGEMENT

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 02, Vežbe

Brisanje keša

Radi bržeg pristupa sadržaju prodavnice, sistem radi automatsko keširanje sadržaja. Da bi smo mogli da vidimo promene u futeru koje smo napravili na početnoj strani, potrebno je obrisati postojeći keširani sadržaj. Kada god radimo neke promene i menjamo neki tekst

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 02, Vežbe

Lokalizacija – Podešavanje valute za plaćanja

Potrebno je podesiti dostupne valute za plaćanje. Definisati osnovnu valutu, kao i dostupne ostale dozvoljene valute. Za sve tri podešavanja odabrati: Serbian Dinar . Podešavanje: SYSTEM -> CONFIGURATION -> DESIGN -> CURRENCY SETUP

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 02, Vežbe

Lokalizacija – Header i Footer

Potrebno je podesiti tekst dobrodošlice u hederu. Za tekst upisati NAZIV TEME, Ime i prezime, Broj indeksa. Primer: (APOTEKA – Nina Radovanović – 27/2014). Podešavanje: SYSTEM -> CONFIGURATION -> DESIGN -> HEADER   U futeru ispred postojećeg teksta dodati jednu

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 02, Vežbe