Blog Arhiva

Instaliranje novog modula (ver. 2)

Potrebno je pronaći na Magento Connectu temu po izboru za prodavnicu i postaviti je umesto početne instalirane teme. Podešavanje: SYSTEM -> MAGENTO CONNECT -> MAGENTO CONNECT MANAGER Ulogovati se postojećim nalogom kojim se pristupa u administratorski deo prodavnice. Odabrati pretragu

Tagovano sa:  , Kategorija: Magento, Vežba 03, Vežbe

Odabir teme za prodavnicu

Potrebno je aktivirati instaliranu temu i omogućiti njen prikaz. Podešavanje: SYSTEM -> DESIGN Odabrati ADD DESIGN CHANGE i selektovati temu za prikaz. Postoji mogućnost da se definiše i vremenski period u kome navedena tema treba da bude aktivna. Ako se

Tagovano sa:  , Kategorija: Vežba 03, Vežbe

Instaliranje novog modula

Potrebno je pronaći na Magento Connectu temu po izboru za prodavnicu i postaviti je umesto početne instalirane teme. Podešavanje: SYSTEM -> MAGENTO CONNECT -> MAGENTO CONNECT MANAGER Ulogovati se postojećim nalogom kojim se pristupa u administratorski deo prodavnice. Odabrati pretragu

Tagovano sa:  , Kategorija: Vežba 03, Vežbe

Kreiranje naloga za Magento Connect

Potrebno je kreirati nalog za Magento Connect da bi smo mogli da preuzimamo i instaliramo dodatke i teme za prodavnicu. Link za kreiranje naloga: https://www.magentocommerce.com/magento-connect/customer/account/create/ Popuniti tražene podatke.

Tagovano sa:  , Kategorija: Vežba 03, Vežbe