Blog Arhiva

Kreiranje kompletne strukture kategorija

Za zadatu temu potrebno je smisliti i kreirati kompletnu strukturu kategorija koja se vremenom može dopunjavati.  Voditi računa o strukturi kategorija. Postoji jedna root (Default Category) kategorija, a u okviru nje se dodaju sve ostale. PRIMER:

Tagovano sa:  , , Kategorija: Vežba 04, Vežbe

Kategorije

Kategorija je dobar način za grupisanje proizvoda. Među kategorijama može postojati određena hijerarhija (mogu biti u parent-child odnosu), koja može biti preslikana i na frontend prikaz. Dodavanje kategorije U praksi, kategorija ne mora biti vezana za proizvode. Ona može biti

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Kategorije, Magento, Vežba 04, Vežbe