Blog Arhiva

Dodavanje novog atributa

Sada možemo pogledati kako se dodaje atribut za proizvod iz Magento Admin panela, hajde da dodamo atribut u koji ćemo upisivati naziv proizvođača. Dodavanje novog atributa: CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTES Atribut dodajemo klikom na Add New Attribute dugme.

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 06, Vežbe

Pregled postojećih atributa

Atribut se može definisati kao karakteristika objekta koja ga opisuje. Na primeru objekta automobil atributi mogu biti boja, model, tip.  U Magento CMS rešenju atributi predstavljaju svojstva entiteta za koji su vezani. Teorijski se atributi mogu dodati za bilo koji

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 06, Vežbe