Blog Arhiva

Vrste proizvoda

Postoji šest vrsta proizvoda: Simple: Osnovni tip proizvoda. Configurable: Proizvodi koji se sastoje od više osnovnih proizvoda koji čine konfiguraciju. Na primer, možemo imati dva osnovna proizvoda: crvena košulja i plava košulja i konfigurabilni proizvod košulja za koji su vezana

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Magento, Proizvodi, Vežba 08, Vežbe

Kreiranje preostalih setova atributa

Za zadatu temu potrebno je smisliti i kreirati preostale setove atributa. Vremenom će se lista grupe atributa dopunjavati.

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe

Dodavanje atributa u set

Potrebno je takođe dodati novi atribut u neku grupu atributa. Za ovu akciju je treba otići na Catalog -> Attributes -> Manage Attribute Sets. Prvo treba odabrati atribut set (na novoj instalaciji je to Default), zatim je dovoljno jednostavno prevući

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe

Kreiranje novog seta atributa

Pregled postojećih grupa atributa: CATALOG -> ATTRIBUTES -> MANAGE ATTRIBUTE SETS Odabrati opciju ADD NEW SET. Potrebno je dodeliti naziv setu atributa koji se dodaje i odrediti na osnovu kog postojećeg seta se formira novi set. Sva polja odabranog seta

Tagovano sa:  , , , Kategorija: Atributi, Magento, Vežba 07, Vežbe