Vrste proizvoda

Postoji šest vrsta proizvoda:

  • Simple: Osnovni tip proizvoda.
  • Configurable: Proizvodi koji se sastoje od više osnovnih proizvoda koji čine konfiguraciju. Na primer, možemo imati dva osnovna proizvoda: crvena košulja i plava košulja i konfigurabilni proizvod košulja za koji su vezana ta dva osnovna proizvoda. Na frontend delu će kupcu biti omogućeno da odabere boju košulje i Magento će to uračunati kao jedan osnovni proizvod.
  • Grouped: Više proizvoda se može grupisati u jedan uz pomoć ovog tipa. Na ovaj način kupac može dodati u korpu jedan ili više osnovnih proizvoda. Razlika u odnosu na configurable je što u slučaju grouped proizvoda korisnik može dodati više osnovnih a u slučaju configurable proizvoda on bira jednu od opcija (jedan osnovni proizvod).
  • Bundle: Koristi se u slučaju potrebe za postojanjem proizvoda sa više konfiguracijskih opcija od kojih za svaku opciju mora biti izabran jedan osnovni proizvod.
  • Virtual: Koristi se za proizvode koji ne postoje fizički kao što su na primer neke usluge. Ovi proizvodi se ne mogu isporučivati (shipping).
  • Downloadable: Proizvodi za koji se može dodati sadržaj koji se može preuzeti online nakon kupovine.
Prikaz proizvoda na frontend delu
Prikaz proizvoda na frontend delu
Tagovano sa:  , , , Kategorija: Magento, Proizvodi, Vežba 08, Vežbe